Unikaj ognia

bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Znaki przeciwpożarowe

Tłumienie pożaru należy zacząć bezzwłocznie po zauważeniu. Często przecież sprzęt gaśniczy usytuowany jest w innym pomieszczeniu, np. w sąsiadującym korytarzu. Z tego właśnie powodu w budynkach użyteczności ogólnej, szkołach czy szpitalach a zarówno zakładach pracy rozmieszczane są znaki przeciwpożarowe. Gwarantują one szybsze znalezienie środków gaśniczych i sprzętu gaśniczego.

Znaki te występują w kilku rodzajach. Najpopularniejsze są znaki w postaci tabliczek naściennych. Naklejki stworzone są z materiałów niejako „pochłaniających światło” – przez kilka godzin mogą świecić w ciemności. Są także specjalne wieszaki i wysięgniki przestrzenne, które mogą być widzialne z wielu stron – i w takich położeniach, w największym stopniu widomych są one rozmieszczone.

Jest kilka typów oznaczeń. Wykorzystuje się głównie symbole, jednak są również znaki z podpisem, np. „materiały łatwo zapalne” czy „niebezpieczeństwo pożaru”. Samodzielną grupę stanowią znaki graficzne, będące prostą informacją na temat m.in. obsługi danej gaśnicy, zawieszania jej, umiejscowienia hydrantów wewnętrznych, czy też wskazówek dotyczących gaszenia, np. „zakaz gaszenia wodą”.

Znaki przeciwpożarowe są bardzo wartościowe i zdecydowanie ułatwiają zrealizowanie akcji gaśniczej.