Czym są piktogramy?

Znak graficzny to zobrazowanie słów w postaci obrazka bez tekstu. Jako przykład mogą być hieroglify czy znaki drogowe. Jest to dość istotny czynnik w komunikacji dlatego że dzięki niemu powiększamy czytelność przekazywanych wiadomości i nie ryzykujemy, że możliwy odbiorca, np. cudzoziemiec, nie zrozumie języka. Profesjonalne piktogramy są w szerokim użyciu. W naszym powszednim życiu możemy spotkać się z piktogramami w czasie prowadzenia samochodu, są to znaki drogowe. Jest to idealny przykład ominięcia bariery słownej skoro jak wiemy znaki drogowe są niemal wszędzie takie same, a poniektóre różnice poniekąd wynikają z lokalnej specyfiki np. ruch lewostronny w Wielkiej Brytanii. Innym przykładem mogą być europejskie piktogramy ostrzegawcze znajdujące się na etykietach różnorodnych niebezpiecznych substancji. Dzięki nim wiemy czy dana substancja jest łatwopalna lub żrąca. Ich kształt to czarny znak na pomarańczowym kwadracie, zostały wprowadzone zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG. Inne piktogramy to kwadraty postawione na wierzchołku, symbolizujące typ zagrożenia. Ich stylistyka to białe tło z czerwoną obwódką i czarnym symbolem. Są całkiem istotne gdyż dzięki nim wiemy czy po wejściu na dany obręb może coś może nam grozić ze strony niebezpiecznych substancji czy mieszanin, ewentualnie czy obszar jest czymś skażony.

Inne piktogramy, na zamówienie wykonasz w sklepie znakowo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *