Unikaj ognia

bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Halon w gaszeniu pożarów?

Halon usuwa ciepło ze strefy spalania lub hamuje reakcję łańcuchową. Oznakowane są środki czystości, ponieważ nie pozostawiają żadnych pozostałości po udzieleniu absolutorium, które jest idealne dla wrażliwej elektroniki i dokumentów. Halon jest gazowym czynnikiem, który hamuje reakcję chemiczną ognia. Klasy B: C dla niższych gaśnic waga (2,3 kg; poniżej 9 kg) i A: B: C […]

more... »

nie, Marzec 17 2013 » Artykuły » No Comments